Usluge

Elektromontažni radovi

Izvodimo elektromontažne radove na industrijskim postrojenjima, izgradnji i održavanju transformatorskih stanica, energetskim postrojenjima, vodocrpilištima, pročistačima otpadnih voda, postrojenjima za proizvodnju električne energije, trgovačkim centrima, zgradarstvu, te nizu ostalih tipova objekata.

Pored radova na energetskim instalacijama izvodimo radove i na instalacijama “slabe struje” (mrežne instalacije, antenske instalacije, telefonija i ostalo.)

Transformatori

Za korisnika visokonaponskog postrojenja važno je saznanje koliki je životni vijek pojedinih elemenata postrojenja, a posebno je to važno za energetski transformator, koji je najskuplji i najosjetljiviji dio postrojenja.

Životni vijek transformatora ovisan je o životnom vijeku njegove izolacije, koja se sastoji od tekućih i krutih spojeva organskog podrijetla: od transformatorskog ulja i izolacionih elemenata. Obje su izolacije podložne fizikalno-kemijskim procesima koji uzrokuju gubljenje početnih svojstva, pa kažemo da izolacija stari.

Uzimanje uzoraka i ispitivanje svojstava transformatorskog ulja je relativno jednostavno, a nakon gubljenja svojstava, na terenu je moguće izvršiti relativno jednostavan tehnološki proces s ciljem poboljšanja karakteristika (pročišćavanje transformatorskog ulja vakuumskom metodom).

Pročišćavanje transformatorskog ulja

Transformatorsko ulje služi kao rashladno i izalocijsko sredstvo. Obzirom da su ta dva svojstva ulja vezana za njegov sastav, na transformatorsko ulje se postavlja niz zahtjeva.

U hladnom stanju mora biti dovoljno rijetko kako bi moglo strujati aktivnim dijelom transformatora.

Ne smije sadržavati vlagu jer mu ona smanjuje probojnu čvrstoću.

Ne smije sadržavati nikakve čvrste materijale jer mu oni smanjuju izolacijska svojstva. Ne smije sadržavati kiseline i sumpor koje nagrizaju i razaraju izolaciju. Mora imati visoku temperaturnu zapaljivost.

Mora biti sposobno za primjenu kod niskih temperatura.

Probojna čvrstoća novog ulja mora iznositi najmanje 80 kV/2,5mm, a kod transformatora u pogonu mora imati barem 40kV/2,5mm (30 kV/2,5mm je granična vrijednost prihvatljivosti).

Termovizija

Termovizijska snimanja pogona i uređaja obavezna su u sustavu modernog održavanja. Ukoliko se redovno vrše u velike će smanjiti troškove kvarova i zastoja u proizvodnji jer se pomoću ove metode mogu kvarovi na vrlo jednostavan način predvidjeti.

Slika prikazuje opasno zagrijavanje čeljusti podnožja osiguračke pruge.

Energetska postrojenja

Zaštita od munje na objektima izvodi se osnovom “Tehničkog propisa za zaštitu od djelovanja munje na građevinama”. Sama zaštita izvodi se po sistemu Faradeyevog kaveza uz upotrebu propisanim materijala i načina izvedbe.

Osnovni dio svih zaštita od udara munje je kvalitetan sustav uzemljenja. On se izvodi ukapanjem raznih uzemljivača u zemlju. Ukoliko je specifični otpor tla malen, uvjet za dobro uzemljenje lako je postići, no ukoliko je specifičan otpor tla velik, moramo pribjeći raznim dodatnim metodama izvedbe uzemljenja. Kod takvih slučejeva možemo Vam ponuditi spacijalnu smjesu koja se zajedno sa uzemljivačem polaže ili ukopava u rov ili jamu i time postižemo smanjenje specifičnog otpora tla. Smanjenjem spacifičnog otpora tla poboljšavamo cjelokupni sustav uzemljenja. 

Takva rješenja najčešće se upotrebljavaju kod kamenih tla kod kojih je nemoguće postići zadovoljavajuće uzemljenje (odašiljači na planinama, repetitori, svjetionici i sl.)

Prenaponska zaštita

Za štićenje električne opreme i ljudi u zahtjevnijim objektima od udara munje pored osnovne zaštite (gromobrana) koristi se i zaštita od prenapona. To su najčešće metaloksidni odvodnici i plinski odvodnici prenapona.

Tvrtka Elind d.o.o. distributer je prenaponske opreme renomirane tvrtke Iskra Zaščite. U svom programu nudimo zaštitu od prenapona za vrlo velik tip objekata koji zahtjevaju naveden oblik zaštite.

Viši stupanj zaštite objekata od udara munje izvodi se specijalnim hvataljkama koje se montiraju na projektirana mjesta udara munje. Kod takvih hvataljki definira se mjesto udara munje i kao takvo se izmiče od štićenog objekta.

Hvataljka Interceptor primjer je inteligentnog oblika zaštite od munje.

Za hvataljku je izdan certifikat (Izjava o sukladnosti) u RH.

 

Tehnička dokumentacija

Tvrtka Elind d.o.o. nudi kao jednu od usluga upotpunjavanje manjkave ili nepostojeće dokumentacije, snimanje izvedenog stanja postrojenja, izradu projektne dokumentacije, kao i izradu Pravilnika o održavanju EE postrojenja. Sve navedene usluge nudimo u skladu sa zakonskom regulativom i općeprihvaćenom elektrotehničkom praksom. Izrađujemo i elaborate stanja postrojenja u svrhu sanacije instalacije i dovođenja u tehnički ipravno stanje.

 U sklopu navedenog obavljamo preglede, revizije i održavanja EE postrojenja (transformatorskih stanice, razvoda, instalacije i ostalog.) Za navedene usluge osposobili smo djelatnike koji imaju ovlaštenja za navedene radove. Sva mjerenja vršimo sa propisanom instrumentacijom uz korištenje propisanih metoda mjerenja. Sva instrumentacija se periodički umjerava u akreditiranim laboratorijima.

 

Tražimo djelatnike stručne za rad

Trebaš posao?

Tražimo ljude koji dijele istu viziju sa nama. Tražiš posao u struci gdje je atmosfera odlična? Došao/la si na pravo mjesto.
Elektrotehničari, mehatroničari  i električari su kod nas uvijek dobrodošli.

Ukoliko imaš iskustva u radu, kontaktiraj nas i dogovori termin.

Zaštita na radu oduvjek je bila imperativ, no u mnogim je slučajevima zanemarivana. U današnje vrijeme sve su češće kontrole provedbe svih mjera propisanih za siguran rad djelatnika, kao i siguran rad električnih postrojenja.

Klikom na gumb ispod saznaj više o nama i našim radovima.