Mjerenja

Mjerenja u elektrotehnici

Ispitivanje instalacija

Vrste mjerenja koje radimo

Mjerenja u elektrotehnici važno su poglavlje u izvođenju elektroinstalacija. Samo ispitana instalacija može se pustiti u rad. Za sva ispitivanja koja radimo izdajemo protokole mjerenja.

 

Mjerenje otpora izolacije naponom do 5 kV.

Mjerenje otpora izolacije do 500 V, Otpora uzemljenja, diferencijalne zaštite, otpora petlje, smjera okretnog magnetskog polja, otpora.

Mjerenje dielektrične čvrstoće.

Mjerenja otpora uzemljenja UI metodom s pomoćnom sondom.

Termovizijska mjerenja.

Detekcija trase i kvarova na kabelima.

Rado ćemo vam pomoći savjetom i pružiti tražene informacije, s ciljem što bržeg rješavanja problema.

Obratite nam se.

Sustavi uzemljenja

Zaštita od djelovanja munje i prenaponska zaštita

Zaštita od munje na objektima izvodi se osnovom “Tehničkog propisa za zaštitu od djelovanja munje na građevinama”. Sama zaštita izvodi se po sistemu Faradeyevog kaveza uz upotrebu propisanim materijala i načina izvedbe.

Osnovni dio svih zaštita od udara munje je kvalitetan sustav uzemljenja. On se izvodi ukapanjem raznih uzemljivača u zemlju.

 

Rješenja

Kod takvih slučejeva možemo Vam ponuditi spacijalnu smjesu koja se zajedno sa uzemljivačem polaže ili ukopava u rov ili jamu i time postižemo smanjenje specifičnog otpora tla.

 Smanjenjem spacifičnog otpora tla poboljšavamo cjelokupni sustav uzemljenja. Takva rješenje najčešće se upotrebljavaju kod kamenih tla kod kojih je nemoguće postiči zadovoljavajuće uzemljenje (odašiljači na planinama, repetitori, svjetionici i sl.)

Ukoliko je specifični otpor tla malen, uvjet za dobro uzemljenje lako je postići, no ukoliko je specifičan otpor tla velik, moramo pribjeći raznim dodatnim metodama izvedbe uzemljenja.

Zaštita

Za štićenje električne opreme i ljudi u zahtjevnijim objektima od udara munje pored osnovne zaštite (gromobrana) koristi se i zaštita od prenapona. To su najčešće metaloksidni odvodnici i plinski odvodnici prenapona.

Tvrtka Elind d.o.o. distributer je prenaponske opreme renomirane tvrtke Iskra Zaščite. U svom programu nudimo zaštitu od prenapona za vrlo velik tip objekata koji zahtjevaju naveden oblik zaštite.

Viši stupanj zaštite objekata od udara munje izvodi se specijalnim hvataljkama koje se montiraju na projektirana mjesta udara munje. Kod takvih hvataljki definira se mjesto udara munje i kao takvo se izmiče od štićenog objekta.

Hvataljka Interceptor primjer je inteligentnog oblika zaštite od munje.

Za hvataljku je izdan certifikat (Izjava o sukladnosti) u RH.

Pogledajte naše reference i prijašnje projekte klikom na gumb ispod.

Termovizija

Termovizijska snimanja pogona i uređaja obavezna su u sustavu modernog održavanja. Ukoliko se redovno vrše u velike će smanjiti troškove kvarova i zastoja u proizvodnji jer se pomoću ove metode mogu kvarovi na vrlo jednostavan način predvidjeti.

 

Slika prikazuje opasno zagrijavanje čeljusti podnožja osiguračke pruge.

 

Klikom na gumb ispod, pogledajte naše ostale usluge.