Mjerenja

Početna / Mjerenja

Mjerenja u Elektrotehnici

Vrste Mjerenja Koje Radimo

Mjerenja u elektrotehnici su ključni procesi koji omogućuju analizu, praćenje i kontrolu električnih sustava. Precizna mjerenja osiguravaju sigurnost, učinkovitost i pouzdanost električnih instalacija, transformatorskih stanica i drugih energetskih sustava. 

U ovom poglavlju detaljno ćemo obraditi nekoliko važnih aspekata mjerenja u elektrotehnici, s posebnim naglaskom na mjerenja otpora izolacije, mjerenja otpora uzemljenja, mjerenje dielektrične čvrstoće, termovizijska mjerenja, detekciju trase i kvarova na kabelima te dodatna specifična ispitivanja.

Elind - Elektro mjerenja
1. Ispitivanje otpora izolacije

Ispitivanje otpora izolacije namotaja transformatora ključan je korak u održavanju transformatorskih stanica i osiguravanju dugoročne pouzdanosti električnih sustava. Ova provjera omogućuje detaljnu analizu integriteta izolacije namotaja, koja je vitalna za sprečavanje propadanja ili kvarova transformatora.

Otpor izolacije namotaja mjeri se kako bi se provjerila njegova sposobnost izdržavanja električnih opterećenja i očuvanja sigurnog radnog okruženja. Ovaj test otkriva eventualne slabosti u izolacijskom materijalu koje bi mogle dovesti do curenja struje ili prekida u radu transformatora. Precizna mjerenja otpora izolacije omogućuju identifikaciju potencijalnih problema prije nego što dođe do ozbiljnijih kvarova, što omogućuje pravovremene popravke i održavanje optimalne radne učinkovitosti transformatorskih stanica.

Ova ispitivanja obavljaju se koristeći posebne instrumente i metode, pružajući pouzdane rezultate o stanju izolacije namotaja. Redovita provjera otpora izolacije namotaja transformatora ključna je praksa u održavanju elektroenergetskih sustava, osiguravajući sigurnost i pouzdanost u radu transformatorskih stanica.

2. Mjerenje Otpora Uzemljenja i Diferencijalne Zaštite

Mjerenje otpora uzemljenja i diferencijalne zaštite ključni su postupci u elektrotehnici koji se koriste kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje električnih sustava i sigurnost korisnika. Evo kratkog objašnjenja o svakom od ovih mjerenja:

 1. Mjerenje otpora uzemljenja: Otpor uzemljenja odnosi se na električni otpor između uzemljenog dijela električnog sustava ili uređaja i zemlje. Ova mjera je važna jer niska vrijednost otpora uzemljenja osigurava da će se višak električne energije sigurno odvesti u zemlju u slučaju kratkog spoja ili nekog drugog kvara. Mjerenje otpora uzemljenja obično se provodi pomoću uzemljene sonde koja se povezuje s ispitnom opremom. Rezultati mjerenja koriste se za procjenu sigurnosti električnih sustava i potencijalnih rizika od električnog udara.
 2. Mjerenje diferencijalne zaštite: Diferencijalna zaštita je sustav koji automatski isključuje napajanje električnog kruga ako se otkrije nepravilnost u struji, što može ukazivati na curenje struje prema uzemljenju ili neki drugi kvar. Mjerenje diferencijalne zaštite obično se provodi testiranjem uređaja ili sustava kako bi se osiguralo da diferencijalna zaštita reagira ispravno u slučaju curenja struje ili kvara. Ovi testovi uključuju simulaciju curenja struje ili kvara i praćenje reakcije diferencijalne zaštite.

Ukratko, mjerenje otpora uzemljenja i diferencijalne zaštite ključno je za održavanje sigurnosti i pouzdanosti električnih sustava. Ovi postupci pomažu u identifikaciji potencijalnih problema i osiguravaju da električni sustavi rade ispravno i sigurno.

3. Mjerenje Dielektrične Čvrstoće

Mjerenje dielektrične čvrstoće je postupak koji se koristi za ispitivanje otpornosti izolacijskog materijala na električne napone. Ovaj test provodi se kako bi se osiguralo da izolacija električnih komponenti može izdržati određene nivoe električnih napona bez propadanja ili curenja struje.

Postupak mjerenja dielektrične čvrstoće:

 1. Priprema uzoraka: Uzorci izolacijskog materijala koji se testiraju pripremaju se u obliku standardiziranih uzoraka ili komada koji se zatim postavljaju između elektroda za provođenje testa.
 2. Primjena električnog napona: Električni napon postavlja se između elektroda koje su postavljene na odgovarajućem razmaku na uzorcima izolacijskog materijala. Naprezanje se postupno povećava do određene razine napon, koja može biti propisana standardima ili specifikacijama.
 3. Mjerenje otpora i provodljivosti: Tijekom primjene električnog napona, mjeri se otpor i provodljivost izolacijskog materijala kako bi se odredila njegova sposobnost održavanja električne izolacije.
 4. Dostizanje loma: Električni napon postupno se povećava sve dok ne dođe do loma ili probijanja izolacijskog materijala. Ovaj trenutak označava maksimalni napon koji izolacijski materijal može izdržati prije nego što dođe do propadanja.
 5. Analiza rezultata: Rezultati testa koriste se za procjenu kvalitete izolacije i određivanje da li ispunjava propisane standarde i specifikacije. Ako je rezultat ispitivanja unutar prihvatljivih granica, izolacija se smatra pouzdanom i sposobnom za upotrebu u električnim komponentama. Ako su rezultati izvan norme, može biti potrebno dodatno ispitivanje ili zamjena izolacijskog materijala.

Mjerenje dielektrične čvrstoće je ključni postupak u osiguravanju pouzdanosti električnih komponenti i sustava. Ovaj test pomaže u identifikaciji potencijalnih problema s izolacijom prije nego što dođe do ozbiljnijih kvarova ili prekida u radu električnih uređaja.

4. Termovizijska mjerenja

Termovizijska mjerenja koriste termografsku kameru za snimanje toplinskih slika električnih komponenti i instalacija. Ovaj neinvazivni postupak omogućuje vizualizaciju temperaturnih varijacija unutar električnih sustava, što omogućuje rano otkrivanje problema i potencijalnih kvarova.

Osim što omogućuje brzu identifikaciju pregrijanih ili preopterećenih dijelova, termovizijska mjerenja pružaju sljedeće koristi:

 • Rano Otkrivanje Problema: Termovizijska mjerenja omogućuju identifikaciju toplinskih nepravilnosti koje mogu ukazivati na pregrijavanje, loše kontaktne spojeve ili druge probleme u električnim sustavima.
 • Prevencija Požara: Identifikacija pregrijanih dijelova može pomoći u sprečavanju požara uzrokovanih električnim kvarovima.
 • Planiranje Održavanja: Termografska snimanja omogućuju planiranje održavanja, jer se potencijalni problemi mogu otkriti i riješiti prije nego što dođe do ozbiljnijih kvarova.
 • Povećana Sigurnost: Rano otkrivanje toplinskih nepravilnosti povećava sigurnost osoblja i održava pouzdanost električnih sustava.

Termovizijska mjerenja su važan alat u održavanju električnih sustava, jer omogućuju brzu i učinkovitu procjenu stanja opreme bez potrebe za fizičkim kontaktom ili isključivanjem sustava. Ovo pomaže u sprječavanju neplaniranih prekida u radu i smanjenju troškova održavanja.

Elind - Elektro mjerenja
5. Detekcija trase i kvarova na kabelima

Detekcija trase i kvarova na kabelima je postupak koji se koristi za pronalaženje položaja kabela u zemlji i identifikaciju eventualnih kvarova ili oštećenja na kabelima. Ova tehnika je ključna za održavanje i popravak električnih kabela u distribucijskim sustavima. Evo kako funkcionira:

 1. Pronalaženje Trase Kabela: Koristi se specijalizirana oprema poput kablovskih detektora ili podzemnih sondi za pronalaženje položaja kabela u tlu. Ovi uređaji mogu detektirati elektromagnetske signale koji se generiraju u kabelima ili koriste radiovalove za pronalaženje kabela.
 2. Identifikacija Kvarova: Nakon što je trasa kabela pronađena, vrši se detaljna analiza kabela kako bi se identificirali eventualni kvarovi ili oštećenja. To može uključivati pregled vizualnih znakova oštećenja na kabelima ili korištenje dodatne opreme poput kabelskih testerica ili metoda električnog ispitivanja za pronalaženje problema u kabelima.
 3. Snimanje Podataka: Tijekom procesa detekcije trase i kvarova na kabelima, podaci se mogu bilježiti i dokumentirati kako bi se osigurala točnost i praćenje postupka.
 4. Popravci i Održavanje: Nakon identifikacije kvarova ili oštećenja, poduzimaju se odgovarajuće mjere za popravak ili zamjenu oštećenih dijelova kabela. To može uključivati ​​popravak izolacije, zamjenu oštećenih vodova ili izvođenje drugih potrebnih popravaka.

Detekcija trase i kvarova na kabelima je važan postupak koji pomaže u održavanju sigurnosti i pouzdanosti električnih distribucijskih sustava. Ova tehnika omogućuje brzu lokalizaciju problema i pravovremeno rješavanje kvarova, čime se minimizira rizik od prekida u napajanju električnom energijom i osigurava neprekidnost električne opskrbe.

6. Dodatna Specifična Ispitivanja:
 1. Mjerenje Otpora Pogonskog – Zaštitnog Uzemljenja: Ovo mjerenje osigurava ispravno funkcioniranje uzemljenja električnih sustava, što je ključno za zaštitu od strujnih udara i osiguranje sigurnosti.
 2. Ispitivanje Zaštite Transformatora: Ovo ispitivanje provodi se radi provjere ispravnosti zaštite transformatora od preopterećenja i drugih opasnosti.
 3. Ispitivanja Otpora Izolacije Strujnih Šina: Mjerenja otpora izolacije na strujnim šinama osiguravaju sigurnost i pouzdanost električnih vodova.
 4. Ispitivanje Otpora Izolacije NN i SN Kabela: Ova ispitivanja provode se radi procjene stanja izolacije niskonaponskih i srednjenaponskih kabela, što je ključno za održavanje sigurnosti i pouzdanosti električnih mreža.
 5. Vizualni Pregledi Transformatorskih Stanica: Redoviti vizualni pregledi transformatorskih stanica osiguravaju rano otkrivanje potencijalnih problema ili oštećenja, doprinoseći sigurnosti i učinkovitosti elektroenergetskih sustava.