Održavanja

Životni vijek transformatora

Životni vijek transformatora ovisan je o životnom vijeku njegove izolacije, koja se sastoji od tekućih i krutih spojeva organskog podrijetla: od transformatorskog ulja i izolacionih elemenata. Obje su izolacije podložne fizikalno-kemijskim procesima koji uzrokuju gubljenje početnih svojstva, pa kažemo da izolacija stari.

Uzimanje uzoraka i ispitivanje svojstava transformatorskog ulja je relativno jednostavno, a nakon gubljenja svojstava, na terenu je moguće izvršiti relativno jednostavan tehnološki proces s ciljem poboljšanja karakteristika (pročišćavanje transformatorskog ulja vakuumskom metodom).

Neke od naših usluga

Za korisnika visokonaponskog postrojenja važno je saznanje koliki je životni vijek pojedinih elemenata postrojenja, a posebno je to važno za energetski transformator, koji je najskuplji i najosjetljiviji dio postrojenja.

Kontaktirajte nas ili nas posjetite

Radni sati

Pon – Pet od 8:00 do 16:00 

Lokacija gdje se nalazimo:

 Industrijska ulica odvojak 6, Novaki, 10431, Sveta Nedelja

Pročišćavanje transformatorskog ulja

Transformatorsko ulje

Tvrtka ELind d.o.o.

Transformatorsko ulje služi kao rashladno i izalocijsko sredstvo. Obzirom da su ta dva svojstva ulja vezana za njegov sastav, na transformatorsko ulje se postavlja niz zahtjeva.

Ispitivanje transformatorskog ulja

Ključ u održavanju

Svrha ispitivanja je utvrđivanje podobnosti ulja za primjenu i ocjenu stanja njegove kvalitete. Na temelju rezultata mjerenja moguće je odrediti korektivne akcije u smislu dovođenja ulja u stanje zadovoljavajuće za primjenu.

Oksidacijska stabilnost

Strukturna analiza ulja

Provovodi se metodom infracrvene spektrofotometrije i daje podatak o kemijskoj strukturi ulja. U slučaju ubrzanog starenja ulja može se procijeniti stupanj kemijske degradacije.

Prijavi se za posao u struci

Želiš raditi sa nama?

Nudimo stalan radni odnos te mnoge druge benefite zapošljavanja. Vjerujemo kako će ugodna atmosfera unutar poduzeća pomoći u donošenju Vaše odluke.